Toegankelijkheidsverklaring

De FOD Sociale Zekerheid doet zijn best om de informatie op zijn websites voor iedereen toegankelijk te maken.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor wwww.weeraandeslag.be. Ze volgt de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Nalevingsstatus

www.weeraandeslag.be voldoet volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld op 19/09/2019. Het resultaat is gebaseerd op de volgende tests:

  • Audit uitgevoerd met BOSA Accessibility Check en WAVE Evaluation Tool
  • Kritische analyse op basis van de W3C-criteria

De laatste update van onze verklaring gebeurde op 28/05/2020.

Feedback en contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van weeraandeslag.be? Neem dan contact op met:

social.security@minsoc.fed.be

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst: contact@federaalombudsman.be