Mehdi is een werknemer met contract maar wordt langdurig ziek. Wanneer hij zich beter voelt, wil hij graag geleidelijk weer aan het werk. Welke mogelijkheden heeft hij?

Mehdi,langdurig zieke werknemer met contract
Stap 2 Beoordeling door de arbeidsarts

Beschrijving

Na ontvangst van een aanvraag voor een re-integratietraject voert de preventieadviseur-arbeidsarts de re-integratiebeoordeling uit.

Wat is de re-integratiebeoordeling?

De arbeidsarts beoordeelt vanuit een strikt medisch oogpunt tot hoeveel werk je nog in staat bent.

De arbeidsarts overlegt gedurende de hele beoordeling met de verschillende partijen en analyseert je werkplek.

Doelstellingen van de beoordeling

De beoordeling geeft een antwoord op twee essentiële vragen:

 • Kun je het werk dat je uitoefende vóór je ongeschiktheid nog aan? Zijn er aanpassingen aan je werkplek nodig om dat mogelijk te maken?
 • Wat zijn je reële re-integratiemogelijkheden, op basis van de medische beoordeling van je overblijvende geschiktheid (op een andere post, een aangepaste post of dezelfde post)?

Aan het einde van de beoordelingsprocedure neemt de arbeidsarts een beslissing.

Termijnen

Na ontvangst van je aanvraag bekijkt de preventieadviseur-arbeidsarts je situatie.

Hoeveel tijd heeft de arbeidsarts voor die beoordeling?

Na ontvangst van je re-integratieaanvraag heeft de arbeidsarts 40 werkdagen om je situatie te beoordelen.

Wat omvat deze termijn?

Binnen deze termijn moet de arbeidsarts de volledige beoordelingsprocedure uitvoeren.

Rollen en verantwoordelijkheden

Tijdens de re-integratiebeoordelingsfase vervult de arbeidsarts verschillende taken die uiteindelijk tot een definitief oordeel leiden.

Welke taken voert de arbeidsarts uit?

1. Medisch onderzoek

De arbeidsarts nodigt je uit voor een gesprek om te beoordelen wat je nog aankan en om je verwachtingen te kennen.

2. Overleg

Met jouw akkoord overlegt de arbeidsarts met andere betrokken partijen:

 • je behandelend arts, dus de dokter die je globaal medisch dossier beheert (huisarts of specialist),
 • de adviserend arts van je ziekenfonds,
 • andere preventieadviseurs, en
 • andere mensen die kunnen bijdragen aan het succes van je re-integratietraject.

3. Onderzoek van de werkplek

De arbeidsarts analyseert de werkomgeving en de werkpost die je innam voordat je arbeidsongeschikt werd.

Het formulier voor de re-integratiebeoordeling

Na deze analyse- en overlegfase schrijft de arbeidsarts een verslag met zijn bevindingen. Dat wordt toegevoegd aan je medisch dossier.

De arbeidsarts bezorgt jou en je werkgever een formulier voor de re-integratiebeoordeling.

In dat document staat de beslissing die de arbeidsarts heeft genomen over je situatie.

Beslissing en beroep

De beslissing van de arbeidsarts staat in het formulier voor de re-integratiebeoordeling.

Beslissing van de arbeidsarts: de soorten re-integratietrajecten

De arbeidsarts moet voor jou een keuze maken uit vijf mogelijke trajecten:

 • Je bent tijdelijk ongeschikt voor het werk zoals overeengekomen in je contract, en:
  • Traject A: intussen kun je aangepast werk doen.
  • Traject B: intussen kun je geen ander of aangepast werk doen.
 • Je bent definitief ongeschikt voor het werk zoals overeengekomen in je contract, en:
  • Traject C: intussen kun je aangepast werk doen.
  • Traject D: intussen kun je geen ander of aangepast werk doen.
 • Traject E: re-integratie is (nog) niet aan te raden.

 

Betwisting van de beslissing

Als je niet akkoord gaat met de beslissing van de arbeidsarts, kun je die onder bepaalde voorwaarden betwisten:

 • Je kunt de beslissing alleen betwisten als ze je definitief ongeschikt verklaart om je werk weer op te nemen (traject C of D). De andere beslissingen (trajecten A, B of E) zijn niet aanvechtbaar.
 • Je kunt maar een keer per traject in beroep gaan.

Betwistingsprocedure

Stuur een aangetekende brief naar de arts-sociaal inspecteur van de Dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk. Breng je werkgever op de hoogte van je beroep.

Opgelet! Je hebt slechts 7 werkdagen na de overhandiging van het beoordelingsformulier om te reageren.

Gevolgen van het beroep

De arts-sociaal inspecteur behandelt je beroep binnen 31 werkdagen.

 • Het beroep wordt aanvaard: in dat geval moet de arbeidsarts zijn beslissing herzien.
 • Het beroep wordt verworpen: de definitieve ongeschiktheid voor het werk overeengekomen in je contract is bevestigd.

Het resultaat van de beroepsprocedure wordt opgenomen in een verslag en vermeld in je medisch dossier.