Mehdi is een werknemer met contract maar wordt langdurig ziek. Wanneer hij zich beter voelt, wil hij graag geleidelijk weer aan het werk. Welke mogelijkheden heeft hij?

Mehdi,langdurig zieke werknemer met contract
Stap 4 Het einde van de re-integratie

Als alles goed gaat, loopt je re-integratietraject af met jouw terugkeer naar een job die aangepast is aan je mogelijkheden. Maar een re-integratietraject kan ook op andere manieren eindigen.

Stopzetting van het traject

Deze situatie kan zich in 3 uitzonderlijke gevallen voordoen.

De arbeidsarts stelt je een traject D voor

De arbeidsarts is van mening dat je definitief ongeschikt bent voor het werk overeengekomen in je arbeidscontract. Ook aangepast of ander werk zijn niet mogelijk. Wanneer de beroepsmogelijkheden uitgeput zijn, eindigt het re-integratietraject.

Traject C: volgens je werkgever is re-integratie onmogelijk

Het re-integratietraject eindigt.

Traject C: jij weigert het voorgestelde re-integratietraject

Het re-integratietraject eindigt.

Je geeft of krijgt je ontslag

Het is mogelijk om je arbeidsovereenkomst te verbreken wegens medische overmacht.

Opgelet! De verbreking is nooit automatisch: je moet erom vragen.

Je bent geen opzegtermijn of -vergoeding verschuldigd aan je werkgever.

Omgekeerd heeft je werkgever dezelfde mogelijkheid: als hij je op de hoogte brengt van zijn beslissing, is hij je geen opzegvergoeding of -termijn verschuldigd.

Als je ontslag neemt of ontslagen wordt wegens medische overmacht, heeft dat op zich geen impact op je erkenning als arbeidsongeschikte. Zolang je die erkenning behoudt, kun je dus deelnemen aan een traject voor arbeidsongeschikte werknemers zonder contract.