Mehdi is een werknemer met contract maar wordt langdurig ziek. Wanneer hij zich beter voelt, wil hij graag geleidelijk weer aan het werk. Welke mogelijkheden heeft hij?

Mehdi,langdurig zieke werknemer met contract
Stap 3 Het re-integratieplan

Beschrijving

Afhankelijk van de beslissing van de arbeidsarts kan er een re-integratieplan worden uitgewerkt.

Voorbereiding van het plan

Komt er sowieso een re-integratieplan?

Neen. Je werkgever zal je alleen een re-integratieplan voorstellen als je een traject A of een traject C volgt, op aanbeveling van de arbeidsarts.

Wie is verantwoordelijk voor het plan?

Je werkgever, in overleg met de arbeidsarts en natuurlijk ook met jou.

Wie krijgt het re-integratieplan te zien?

Als werknemer ben jij de eerste ontvanger van het voorstel. Daarna krijgt ook de arbeidsarts een exemplaar van dit re-integratieplan.

Inhoud van het plan

Dit zijn de maatregelen die je voorgesteld kunt krijgen:

  • aanpassingen aan je werkplek,
  • aanpassingen aan je werk,
  • nieuw werk, en
  • een of meer opleidingen om nieuwe vaardigheden te leren.

De maatregelen kunnen tijdelijk of definitief zijn.

Je werkgever vindt een re-integratieplan onmogelijk

Het kan zijn dat de arbeidsarts een traject A of C voorstelt, maar dat je werkgever van oordeel is dat hij jou geen re-integratieplan kan geven. In dat geval moet hij een verslag opstellen waarin hij zijn redenen uitlegt.

Uitvoering van het plan

Heb je het voorstel van je werkgever ontvangen? Dan is het nu aan jou om het te aanvaarden of te weigeren. Als je het plan aanvaardt, neemt de arbeidsarts de opvolging op zich.

Termijnen

De uitwerking van het re-integratieplan volgt een bepaalde planning.

Wanneer begint het werk aan het plan?

Er zijn twee trajecten waarvoor een re-integratieplan nodig is.

1. Traject A

Je werkgever moet het re-integratieplan onmiddellijk na ontvangst van de beslissing van de arbeidsarts voorbereiden.

2. Traject C

Je werkgever kan niet beginnen met de voorbereiding van het re-integratieplan zonder er zeker van te zijn dat jij akkoord gaat met de beslissing van de arbeidsarts over de keuze van het traject. Hij moet dus 7 dagen wachten.

Betwist jij de beslissing, dan moet hij wachten tot traject C in beroep bevestigd is. De arts-sociaal inspecteur van het Toezicht op het Welzijn op het Werk moet de beslissing binnen 31 werkdagen nemen.

Wanneer ontvang je het re-integratieplan?

1. Traject A

Je werkgever heeft 55 werkdagen om het re-integratieplan voor te bereiden.

2. Traject C

Voor dit traject is de termijn langer: je werkgever heeft maximaal 12 maanden de tijd.

Dit zijn maximumtermijnen: je werkgever kan je het plan vroeger dan voorzien bezorgen om snel een oplossing te vinden.

Je werkgever kan argumenteren dat een re-integratieplan voor zijn bedrijf niet haalbaar is. Hij moet zijn redenen dan uitleggen in een verslag.

Binnen welke termijn moet jij je mening geven over het plan?

Je hebt 5 werkdagen vanaf de datum van ontvangst om op het re-integratieplan te reageren en het terug te sturen:

  • Ondertekend voor akkoord, of
  • vergezeld van de redenen voor je weigering.

Rollen en verantwoordelijkheden

Als werknemer speel je een sleutelrol in je eigen re-integratie.

Tijdens de redactiefase van het plan

1. Je rol als werknemer

Je blijft een actieve rol spelen bij je eigen re-integratie. Tijdens deze fase neem je deel aan het overleg met je werkgever.

Wanneer je het re-integratieplan ontvangt, moet je binnen 5 dagen reageren.

2. Je werkgever

Hij heeft als taak om te overleggen met alle betrokkenen, dus ook met jou.

Je werkgever moet een re-integratieplan voorstellen. Concreet verzamelt hij alle mogelijk maatregelen, in detail, in één document.

Uiteindelijk stuurt hij jou zijn voorstel om je mening te kennen. Daarna bezorgt hij het aan de arbeidsarts.

3. De arbeidsarts

De arbeidsarts ontvangt het definitieve re-integratieplan. Hij bezorgt op zijn beurt een kopie aan de adviserend arts.

Als het nodig is, kan het plan nog aangepast worden voordat jullie met de uitvoering beginnen.

Tijdens de uitvoering van het plan

1. Jouw rol

Je moet de aanbevelingen volgen van het plan dat je goedgekeurd hebt.

Vind je dat de maatregelen van het plan niet meer overeenkomen met je huidige gezondheidstoestand? Dan heb je het recht om spontaan de arbeidsarts te raadplegen:

  • Als je je beter voelt, kun je vragen om je werktijd te verhogen.
  • Als je gezondheid net verslechtert, kun je om een aanpassing van je werkplek vragen.

2. Je werkgever

Je werkgever houdt toezicht op de uitvoering van het re-integratieplan en brengt de arbeidsarts op de hoogte bij een probleem.

3. De adviserend arts

De adviserend arts van je ziekenfonds volgt de uitvoering van het plan regelmatig op.

Ze stelt aanpassingen voor als de uitvoering van het plan problemen oplevert, in overleg met jou en je werkgever.