Tom heeft momenteel geen werk en wordt langdurig ziek. Wanneer hij zich beter voelt, wil hij graag terug gaan werken. Welke mogelijkheden heeft hij?

Tom,langdurig zieke werknemer zonder contract
Stap 3 Het re-integratie-traject

Na het medisch-sociaal onderzoek bezorgt de adviserend arts van je ziekenfonds jou een re-integratieplan. Dat moet hij binnen een welbepaalde termijn doen.

Waaruit bestaat het re-integratieplan?

Het re-integratieplan bestaat uit een lijst met mogelijke oplossingen om je terugkeer naar je werk te organiseren.

Daar horen concrete re-integratievoorstellen bij: opleidingen, heroriëntatie van je zoektocht naar werk enz.

Binnen welke termijn moet je dit plan krijgen?

De adviserend arts heeft 4 weken om jou een re-integratieplan voor te stellen.

Tijdens een gesprek vraagt de arts opnieuw naar je mening over dit plan, de inhoud, de reikwijdte en de gevolgen.

Goedkeuring van het plan

Ga je akkoord met het voorstel van de adviserend arts? Dan kan het plan van start gaan zodra jullie het allebei ondertekend hebben.