Tom heeft momenteel geen werk en wordt langdurig ziek. Wanneer hij zich beter voelt, wil hij graag terug gaan werken. Welke mogelijkheden heeft hij?

Tom,langdurig zieke werknemer zonder contract
Stap 2 Medisch-sociaal onderzoek

Het re-integratietraject begint met de adviserend arts van je ziekenfonds die je uitnodigt voor een medisch-sociaal onderzoek.

Waaruit bestaat dit onderzoek?

De adviserend arts analyseert alle mogelijkheden voor je re-integratie op de arbeidsmarkt. Ze houdt rekening met verschillende standpunten:

  • medisch, namelijk het bepalen van je overblijvende capaciteiten, en
  • sociaal, namelijk het evalueren van je mogelijkheden tot werkhervatting.

Op basis van dit gesprek stelt de adviserend arts vervolgens een plan op en legt ze jou een concreet voorstel tot re-integratie voor.

Jouw rol tijdens het onderzoek

Stel gerust al je vragen aan de adviserend arts! Het medisch-sociaal onderzoek is een gesprek waarbij je met de dokter alle mogelijkheden tot re-integratie bespreekt en zij je mening wil horen.

Zelfs in deze eerste fase van je re-integratietraject speel jij een actieve rol in je werkhervatting. Het is een gelegenheid om jouw wensen en projecten te bespreken, en de stappen die je moet zetten om ze te bereiken.

Denk eraan om de adviserend arts alle papieren te geven waarvan je denkt dat ze je re-integratie gemakkelijker kunnen maken: documenten, rapporten enzovoort.