Mieke is zelfstandig en wordt langdurig ziek. Wanneer ze zich beter voelt, wil ze graag geleidelijk weer aan het werk. Welke mogelijkheden heeft ze?

Mieke,langdurig zieke zelfstandige
Stap 2 Beoordeling door de adviserend arts

Beschrijving

Voordat ze haar toestemming geeft, moet de adviserend arts van je ziekenfonds je voorstel om weer aan het werk te gaan, onderzoeken.

Ze moet nagaan welke activiteit je van plan bent uit te oefenen.

Termijnen

Als je dat wilt, kan je het proces om weer aan de slag te gaan heel snel opstarten.

De adviserend arts van je ziekenfonds kan jou al toestemming geven vanaf de 2de dag van je arbeidsongeschiktheid.

De adviserend arts begint haar beoordeling vanaf jullie eerste contact. Ze zal je een gesprek voorstellen op basis van jouw aanvraag bij het ziekenfonds.

Rollen en verantwoordelijkheden

De adviserend arts van je ziekenfonds oordeelt over je situatie.

Jouw enige rol is om haar alle nodige details te geven over het werk dat je wilt opnemen tijdens je arbeidsongeschiktheid. Je moet jezelf ook ter beschikking houden.

De adviserend arts onderzoekt je project zorgvuldig – je bent ten slotte arbeidsongeschikt verklaard.

  • Ze zal uiteraard nagaan of het werkt dat je wilt doen geen gevaar inhoudt, om niet het risico te lopen dat je gezondheid verslechtert.
  • Ze gaat na of je project overeenkomt met de situatie waarin je je bevindt:
    • je kunt je werk volledig hervatten aan het einde van de toegestane werkperiode, of
    • je zult het werk niet volledig kunnen hervatten zoals daarvoor.