Mieke is zelfstandig en wordt langdurig ziek. Wanneer ze zich beter voelt, wil ze graag geleidelijk weer aan het werk. Welke mogelijkheden heeft ze?

Mieke,langdurig zieke zelfstandige
Stap 4 Einde van je ongeschiktheid

De arbeidsongeschiktheidsperiode eindigt in twee gevallen:

Beslissing tot einde van arbeidsongeschiktheid

Je wordt niet langer erkend als niet in staat om te werken. Je hebt dus geen recht meer op uitkeringen vanaf de datum vermeld in de beslissing tot einde van arbeidsongeschiktheid.

Als je akkoord gaat met de beslissing, ga je weer aan het werk.

Als je niet akkoord gaat met de beslissing, kun je die aanvechten.

Spontane werkhervatting

Wil je spontaan weer aan het werk? Het volstaat om dat te melden aan je ziekenfonds, binnen 2 dagen na het einde van je arbeidsongeschiktheid. Neem contact op met je ziekenfonds om het formulier ‘Kennisgeving van werkhervatting’ te krijgen.