Mieke is zelfstandig en wordt langdurig ziek. Wanneer ze zich beter voelt, wil ze graag geleidelijk weer aan het werk. Welke mogelijkheden heeft ze?

Mieke,langdurig zieke zelfstandige
Stap 3 Je werk hervatten

Beschrijving

Afhankelijk van je persoonlijke situatie en je gezondheidstoestand is er werk dat je al dan niet weer kunt opnemen.

Je kunt het werk hervatten na je toegestane werkperiode

Je bent dan niet meer arbeidsongeschikt. U hebt verschillende mogelijkheden:

  • je oude zelfstandige activiteit hervatten,
  • een nieuwe zelfstandige activiteit uitoefenen, of
  • overschakelen naar een loontrekkende activiteit.

Je kunt het werk niet volledig hervatten na je toegestane werkperiode

Je mogelijkheden zijn dan:

  • je oude zelfstandige activiteit gedeeltelijk uitoefenen,
  • een nieuwe zelfstandige activiteit uitoefenen, of
  • overschakelen naar een loontrekkende activiteit.

Duur

Afhankelijk van je situatie kun je weer beginnen te werken voor een bepaalde of een onbeperkte periode.

Je begint weer te werken met de bedoeling om op termijn opnieuw volledig te werken.

Deze tussentijdse activiteit mag je maximaal 6 maanden uitoefenen. Ze kan worden verlengd tot maximaal 18 maanden.

Het werk waarmee je nu begint is niet bedoeld als overgang naar volledig werken.

Deze activiteit mag je zo lang uitoefenen als je wilt, tenzij de adviserend arts het daar niet mee eens is. Zij kan een beperkte duur opleggen.

Financiële gevolgen

Weer beginnen werken tijdens je arbeidsongeschiktheid kan financiële gevolgen hebben als weer een inkomen uit je werk haalt.

Je werk zal een inkomen opleveren

Als arbeidsongeschikte zelfstandige kun je zowel je arbeidsongeschiktheidsuitkering als een inkomen uit een toegestane beroepsactiviteit ontvangen. Deze cumulatie is wel beperkt:

  • Van de 1ste dag van het toegelaten werk tot het einde van de 6de maand wordt het bedrag van je uitkering niet verlaagd.
  • Van de 1ste dag van de 7de maand van het toegelaten werk tot het einde van het 3de jaar dat volgt op het beginjaar van het toegelaten werk wordt je uitkering verlaagd met 10%.
  • Vanaf het 4de jaar dat volgt op het beginjaar van het toegelaten werk zal het ziekenfonds elk jaar je uitkering herbekijken.

Aarzel niet om contact op te nemen met je ziekenfonds om te weten of je uitkering verlaagd of stopgezet kan worden.

Je werk zal geen inkomen opleveren

Wil je een vrijwillige en geen professionele activiteit uitoefenen? Moet je een werkstraf uitvoeren?
Omdat je daar geen inkomen uithaalt, is er geen impact hebben op het bedrag van je uitkering.