David wil een langdurig zieke werknemer re-integreren zodra die zich weer in staat voelt om te werken. Hoe pakt hij dat aan?

David,werkgever, re-integreert een langdurig zieke werknemer
Stap 2 Beoordeling door de arbeidsarts

Beschrijving

Na ontvangst van een aanvraag voor een re-integratietraject voert de preventieadviseur-arbeidsarts een re-integratiebeoordeling uit.

Wat is de re-integratiebeoordeling?

De beoordeling gebeurt op basis van een medisch onderzoek van je werknemer. De arbeidsarts beoordeelt wat je werknemer nog aankan, vanuit een strikt medisch oogpunt.

De twee doelstellingen van de beoordeling

De beoordeling geeft een antwoord op twee essentiële vragen:

 • Kan je werknemer het werk hervatten dat hij uitoefende voor zijn ongeschiktheid? Zijn er daarvoor eventueel aanpassingen aan de werkplek nodig?
 • Wat zijn de reële re-integratiemogelijkheden van je werknemer? Wat kan hij medisch gezien aan?

Aan het einde van de beoordelingsprocedure volgt een beslissing. De arbeidsarts legt die vast in het formulier voor de re-integratiebeoordeling.

Termijnen

Na ontvangst van een aanvraag voor het opstarten van een re-integratietraject, vormt de preventieadviseur-arbeidsarts zich een oordeel.

Hoe lang moet je wachten op het oordeel van de arbeidsarts?

De arbeidsarts krijgt een termijn van 40 werkdagen om over de capaciteiten van je werknemer te oordelen.

Wat omvat deze termijn?

Binnen deze termijn voert de arbeidsarts de volledige beoordelingsprocedure uit.

Rollen en verantwoordelijkheden

Tijdens de re-integratiebeoordelingsfase heeft de arbeidsarts veel taken te vervullen voordat hij zijn definitieve oordeel velt.

Welke taken vervult de arbeidsarts?

De belangrijkste taak van de arbeidsarts tijdens de re-integratiebeoordeling is om verschillende actoren te ontmoeten.

1. Medisch onderzoek van de werknemer

De arbeidsarts ontmoet de werknemer om zijn overblijvende geschiktheid te beoordelen en zijn verwachtingen te kennen.

2. Overleg

Met toestemming van de werknemer zal de arbeidsarts overleggen met andere partijen:

 • de huisarts van de werknemer,
 • de adviserend arts van het ziekenfonds van de werknemer,
 • andere preventieadviseurs, en
 • andere mensen die kunnen bijdragen aan het succes van het re-integratietraject.

3. Onderzoek van de werkplek

De arbeidsarts analyseert de werkomgeving en de werkplek van uw werknemer vóór zijn ongeschiktheid.

Het formulier voor de re-integratiebeoordeling

Na deze analyse- en overlegfase levert de arbeidsarts een verslag met zijn bevindingen.

De arbeidsarts overhandigt u het formulier voor de re-integratiebeoordeling. Dit document bevat de beslissing van de arbeidsarts.

Beslissing en beroep

Het formulier voor de re-integratiebeoordeling bevat de beslissing van de arbeidsarts na zijn analyse van de situatie.

Beslissing van de arbeidsarts: de re-integratietrajecten

De arbeidsarts moet een keuze maken uit vijf mogelijke beslissingen:

 • De werknemer is tijdelijk ongeschikt voor het overeengekomen werk en
  • Traject A: de werknemer kan voorlopig aangepast werk doen.
  • Traject B: de werknemer kan intussen geen ander of aangepast werk doen.
 • De werknemer is definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk en
  • Traject C: de werknemer kan intussen aangepast werk doen.
  • Traject D: de werknemer kan intussen geen ander of aangepast werk doen.
 • Traject E: re-integratie is (nog) niet aangewezen.

Kan de werknemer deze beslissing betwisten?

Ja.

Hij moet wel rekening houden met bepaalde voorwaarden:

 • Hij kan alleen een beslissing betwisten die hem definitief ongeschikt verklaart om weer aan het werk te gaan (traject C of D). Andere beslissingen kan je niet aanvechten (trajecten A, B of E).
 • Hij kan maar een keer per traject in beroep gaan.
 • Hij heeft 7 werkdagen vanaf de datum van overhandiging van het beoordelingsformulier om te reageren.

Het beroep wordt behandeld door de arts-inspecteur van het Toezicht op het Welzijn op het Werk binnen 31 werkdagen.

Gevolgen van het beroep

Als het beroep wordt aanvaard, moet de arbeidsarts zijn beslissing herzien.

Als het beroep wordt verworpen, is de definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk bevestigd.