David wil een langdurig zieke werknemer re-integreren zodra die zich weer in staat voelt om te werken. Hoe pakt hij dat aan?

David,werkgever, re-integreert een langdurig zieke werknemer
Stap 4 Einde van het traject

Als alles goed gaat, loopt het re-integratietraject af met de terugkeer van je werknemer naar een aangepaste job. Maar een re-integratietraject kan ook op andere manieren eindigen.

Stopzetting van het traject

Deze situatie kan zich in 3 uitzonderlijke gevallen voordoen.

De arbeidsarts stelt een traject D voor aan je werknemer

Je werknemer is definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk en er is geen aangepast of ander werk mogelijk. Wanneer de beroepsmogelijkheden uitgeput zijn, eindigt het re-integratietraject.

Traject C: voor jou is re-integratie onmogelijk

Verklaar jij dat het niet mogelijk is om een re-integratietraject uit te werken, dan eindigt het re-integratietraject.

Traject C: je werknemer weigert het voorgestelde re-integratietraject

Als je werknemer je re-integratieplan weigert, eindigt het re-integratietraject.

Verbreking van de arbeidsovereenkomst

Het is mogelijk om de arbeidsovereenkomst te verbreken wegens medische overmacht.

Opgelet! De verbreking gebeurt nooit automatisch na de vaststelling van definitieve arbeidsongeschiktheid. Je moet erom vragen.

Je moet dan bewijzen dat je werknemer echt definitief arbeidsongeschikt is. Daar staat tegenover dat je je werknemer geen opzegtermijn of -vergoeding verschuldigd bent.

Ook je werknemer kan het contract opzeggen en is jou geen opzegvergoeding of -termijn verschuldigd.