Je werknemer gaat weer aan het werk

Re-integratietraject

De codex over het welzijn op het werk biedt nu een interessant hulpmiddel om de werkhervatting van arbeidsongeschikte werknemers aan te moedigen: het re-integratietraject. Deze procedure is bestemd voor werknemers die tijdelijk of permanent niet meer in staat zijn om hun werk uit te voeren.

Het doel? Het traject helpt werknemers om weer een baan te vinden die geschikt voor hen is, in de best mogelijke omstandigheden.

Aanpassing van het werk

Om de re-integratie van je werknemer te begeleiden, moet je misschien zijn arbeidsomstandigheden aanpassen.

Aanpassing van de arbeidstijd

Je kunt de arbeidstijd van een werknemer in re-integratie aanpassen.

Door het werk gedeeltelijk weer op te nemen, integreert je werknemer zich geleidelijk aan in je bedrijf.

Wat zijn de mogelijkheden?

 • Minder uren per dag werken
 • Minder dagen per week werken
 • Meer of langere pauzes nemen
 • Hetzelfde aantal uren behouden, maar ze anders verdelen over de dag of over de week.

Aanbevelingen

We bevelen aan om het werkregime te beschrijven en als bijlage bij de arbeidsovereenkomst te voegen.

Aanpassing van de taken en van de arbeidsorganisatie

Soms is het nodig om de taken en de arbeidsorganisatie van je werknemer aan te passen bij zijn werkhervatting.

Wat zijn de mogelijkheden?

 • Zware taken schrappen (strakke deadlines, zware fysieke taken, enz.)
 • Het werktempo verlagen
 • Uitbestede taken intern uitvoeren
 • Taken om de beurt uitvoeren
 • De samenstelling van het team aanpassen: samenwerken met andere/meer collega's, activiteiten herverdelen aan andere leden van het team
 • Telewerk voorstellen
 • Enz.

Aanbevelingen

Je neemt best een aantal voorzorgsmaatregelen om de aanpassingen duidelijk te stellen en de werkhervatting te vergemakkelijken.

We bevelen aan om de afspraken die je gemaakt hebt schriftelijk vast te leggen en het werkhervattingsbeleid regelmatig op te volgen.

Ook de communicatie met je andere werknemers mag je niet verwaarlozen. Zorg voor een duidelijke communicatie met het team van de werknemer rond jullie afspraken en de verdeling van het werk.

Aanpassing van de werkplek

Om de re-integratie van je werknemer mogelijk te maken, kan het nuttig zijn om zijn werkomgeving aan te passen.

Welke mogelijkheden zijn er?

 • Herinrichting van de werkruimte: het bureau, de stoel, de verlichting, aangepaste omgeving enz.
 • Aanpassing van de werkuitrusting: grotere beeldschermen, speciale computermuizen, dictafoons, aangepaste software, aangepaste voertuigen enz. aanbieden
 • Aanpassing van de uitrusting aan de beperkingen van de persoon: gezichtsvermogen, gehoor, mobiliteit enz.

Aanbevelingen

Het is van essentieel belang dat je niet dezelfde, algemene oplossing aanbiedt aan alle werknemers: de aanpassing moet op maat van de werkplek en de werknemer zijn.