Terug aan de slag gaan

Re-integratietraject

Ben je niet meer in staat om je vroegere werk te doen omdat je arbeidsongeschikt bent? Of je arbeidsongeschiktheid nu definitief of tijdelijk is, er bestaan oplossingen om je weer aan het werk te helpen.

Je speelt zelf een cruciale rol in je eigen re-integratie. Twijfel dus niet om het initiatief te nemen en deze belangrijke stap in je beroeps- en persoonlijke leven te zetten.

Aanpassing van het werk

Terug aan het werk gaan wordt gemakkelijker wanneer je werkomstandigheden aangepast zijn. Afhankelijk van je gezondheidstoestand zijn aanpassingen aan je werkpost of je werktijden, of een reorganisatie van je taken mogelijk.

Aanpassing van je arbeidstijd

Een aanpassing van je arbeidsomstandigheden kan je helpen om geleidelijk aan terug aan het werk te gaan.

Welke aanpassingen zijn mogelijk?

 • Minder uren per dag werken
 • Minder dagen per week werken
 • Meer of langere pauzes nemen
 • Hetzelfde aantal uren houden, maar ze anders verdelen over de dag of over de week

Mogelijke ondersteuning

1. Ondersteuning bij gedeeltelijke hervatting

Wanneer de uitkeringsverzekering jou als arbeidsongeschikt erkent, kun je je werk deeltijds opnemen als de adviserend arts van je ziekenfonds daar toestemming toe geeft.

Je werkgever betaalt je (deeltijdse) loon, terwijl je een deel van je arbeidsongeschiktheidsuitkering behoudt. Als de gedeeltelijke werkhervatting mislukt, kun je opnieuw je volledige uitkering ontvangen.

2. Tijdskrediet

Wanneer de adviserend arts je arbeidsongeschiktheid niet meer erkent, kun je nog altijd een tijdskrediet aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je 1/5e minder, of halftijds gaan werken.

Aanpassing van de taken en van de arbeidsorganisatie

Een aanpassing van je taken en van de organisatie van het werk is misschien nodig als je weer aan de slag wilt gaan.

Welke aanpassingen zijn mogelijk?

 • Zware taken schrappen (strakke deadlines, zware fysieke taken, enz.)
 • Het werktempo verlagen
 • Uitbestede taken intern uitvoeren
 • Een beurtrol voor taken
 • De samenstelling van het team aanpassen: samenwerken met anderen/meer collega's, activiteiten herverdelen aan andere leden van het team
 • Telewerken
 • Enz.

Aanpassing van de werkplek

Om je re-integratie te ondersteunen, kan het goed zijn om je werkomgeving en je werkruimte aan te passen.

Welke aanpassingen zijn mogelijk?

 • Herinrichting van de werkruimte: het bureau, de stoel, de verlichting, aangepaste omgeving enz.
 • Aanpassing van de werkuitrusting: grotere beeldschermen, speciale computermuizen, dictafoons, aangepaste software, aangepaste voertuigen enz. aanbieden.
 • Aanpassing van de uitrusting aan de beperkingen van de persoon: gezichtsvermogen, gehoor, mobiliteit enz.

Opleiding met het oog op terugkeer naar je werk

Er zijn mogelijkheden om nieuwe professionele vaardigheden te verwerven of je kennis op te frissen.

Het traject voor socioprofessionele re-integratie

 1. Waaruit bestaat dit traject?
  • Je wilt je bestaande vaardigheden opfrissen?

   Wil en kan je je oude functie weer opnemen? Fris dan de kennis die je in de loop van je carrière verworven hebt weer op tijdens een professionele rehabilitatie.

  • Wil je nieuwe vaardigheden ontwikkelen?

   Als je je oude functie niet terug wilt of kunt opnemen, moet je misschien op zoek naar een nieuwe functie. Met een professionele heroriëntatie verwerf je nieuwe kennis en vaardigheden.

 2. Kom ik in aanmerking voor dit soort traject?

  Ja, als:

  • je als arbeidsongeschikt erkend bent,
  • je gezondheidstoestand compatibel is met de opleiding en het werk waarin je geïnteresseerd bent en je het advies van de adviserend arts van je ziekenfonds hebt ontvangen, en
  • je gezondheidsprobleem niet te wijten is aan een beroepsziekte of een arbeidsongeval.
    

  Dit is een traject op vrijwillige basis. Je moet het dus zelf aanvragen.

 3. Hoe verloopt het traject?

  Het traject begint met een gesprek met de adviserend arts van je ziekenfonds. Haar rol is om je situatie te beoordelen. Ze zal je helpen om een professioneel project op te zetten als alle voorwaarden vervuld zijn.

  • Heb je al een project in gedachten?
   • Het wordt goedgekeurd door de adviserend arts: zij geeft je project door aan het RIZIV met de vraag om de kosten voor het project op zich te nemen.
   • Het wordt niet goedgekeurd: in dat geval kan de adviserend arts jou andere oplossingen voorstellen.
  • Heb je nog geen project, of vindt de adviserend arts dat je project niet compleet is? Ze verwijst je dan door naar gespecialiseerde partners om het bij te schaven.


  Na je stage heb je een re-integratiefase van 6 maanden om werk te zoeken. Je blijft intussen erkend als arbeidsongeschikt (tenzij de adviserend arts je erkenning intrekt). Aarzel niet om contact op te nemen met de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (Actiris, Forem, VDAB) voor hulp bij je zoektocht naar werk.

  Na deze 6 maanden herbekijkt de adviserend arts je situatie, rekening houdend met je nieuwe professionele vaardigheden. Ze kan je arbeidsongeschiktheid beëindigen.

 4. Wat is de financiële impact van dit traject?

  Het socioprofessionele re-integratietraject heeft geen financiële impact voor jou: de erkenning van je arbeidsongeschiktheid is gewaarborgd.

  Tijdens de opleiding wordt je arbeidsongeschiktheidsuitkering nog steeds betaald. Je hebt ook recht op financiële tussenkomsten: terugbetaling van inschrijvingskosten, vervoerskosten, kosten van materiaal enz.

  Je krijgt premies per gevolgd opleidingsuur en als je slaagt.

Steun voor beroepskeuze

De uitkeringsverzekering neemt in sommige gevallen de kosten van het beroepskeuzeonderzoek ten laste.

Loopbaanbegeleiding

In Vlaanderen en Brussel krijg je onder bepaalde voorwaarden ook gratis loopbaanbegeleiding.