Waarom je best weer gaat werken

Voordelen voor iedereen

Voordelen voor jou als zieke werknemer

Werken is een fundamentele activiteit. Je werk brengt je in regelmatig sociaal contact met collega's of klanten. Tijdens je arbeidsongeschiktheid zijn dit soort contacten zeldzamer. Je werk helpt je om als individu om een rol te spelen in de maatschappij waarin je leeft. Het kan zelfs zijn dat je werk een sleutelelement van je genezing wordt, want terug aan de slag gaan kan je helpen bij je (sociaal) herstel.

Een baan of een zinvolle bezigheid hebben, is cruciaal voor de identiteit van elk individu. Je activiteit of je baan weer opnemen na arbeidsongeschiktheid kan je dus ook veel voldoening brengen op het vlak van je persoonlijke ontwikkeling. In je werk of je bezigheid ontplooi je jezelf.

Voordelen voor de samenleving

Als je weer aan het werk gaat, is dat zeer voordelig voor de samenleving en meer bepaald voor het socialezekerheidsstelsel.

Een bron van besparingen voor de samenleving…

Als je je job weer opneemt na een periode van arbeidsongeschiktheid, verlaat je het socialezekerheidsstelsel. Je krijgt dan geen uitkeringen van het RIZIV meer. Dat is een belangrijke bron van besparingen voor de samenleving.

…ongeacht de vorm die de werkhervatting aanneemt

Alle vormen van werkhervatting leiden tot besparingen. Ook voor deeltijdse werkhervatting (halftijds, 4/5de enz.) is dat al het geval. In die situatie krijg je een gedeeltelijke uitkering uitbetaald in aanvulling op je beroepsinkomen. Tegelijk blijft je arbeidsongeschiktheid erkend, wat je dan weer beschermt als je zou hervallen.

Financiële voordelen

Gewaarborgd loon

Vanaf de eerste dag van je arbeidsongeschiktheid is je arbeidsovereenkomst geschorst. Je werkgever blijft je wel een ‘gewaarborgd loon’ betalen.

Bedrag van het gewaarborgd loon

Je krijgt hetzelfde bedrag als je normale loon.

Duur van de periode met gewaarborgd loon

Deze periode van gewaarborgd loon is tijdelijk. Ze duurt:

  • 14 kalenderdagen als je een arbeider bent, en
  • 30 kalenderdagen als je een bediende bent.

Na afloop van deze periode neemt het ziekenfonds het  over van je werkgever. Het betaalt je dan een arbeidsongeschiktheidsuitkering uit.

Cumuleer je inkomen en je uitkeringen

Een aangepaste werkhervatting kan financieel interessant voor je zijn, omdat uw uitkering dan niet volledig wordt opgeschort.

Blijf je uitkering ontvangen

Het aangepaste werk is niet meer dan 1/5

In dat geval vermindert het ziekenfonds je uitkering niet.

Het aangepaste werk is meer dan 1/5

Afhankelijk van het gemiddeld aantal uren dat 1/5 van je werktijd overschrijdt, worden je uitkeringen verminderd.

Garantieregeling

Opgelet! Er geldt een garantieregeling voor werktoestemmingen verleend voor 1 april 2018. Aarzel niet om contact op te nemen met je ziekenfonds om te weten of je in dat geval bent.

Combineer je uitkering met je inkomen en je voordelen

Zelfs als je een aangepaste activiteit hervat, blijf je je uitkering ontvangen bovenop je inkomen. Je kunt je uitkeringen ook cumuleren met andere voordelen.