Zwangere vrouwen

Verderwerken tijdens je zwangerschap

Je bent zwanger en je functie stelt je bloot aan een risico? Je hoeft niet noodzakelijk volledig te stoppen met werken.

Ga naar de arbeidsarts

Zodra jij je werkgever op de hoogte hebt gebracht van je zwangerschap, brengt hij op zijn beurt de arbeidsarts op de hoogte. Die nodigt je uit voor een medisch onderzoek. Daarin beoordeelt ze je gezondheidstoestand en de risico's waaraan je werk je blootstelt.

Je werkpost stelt je bloot aan een risico

Na het onderzoek stelt je werkgever jou een preventieve maatregel voor. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Een aanpassing van je werkpost (‘gedeeltelijke werkverwijdering’): een tijdelijke aanpassing van je werkomstandigheden of -tijd, of een verandering van je werkpost die overeenkomt met je gezondheidstoestand.
  • Een ‘volledige werkverwijdering’: als je niet op een andere werkpost ingezet kunt worden, moet je stoppen met werken tijdens je zwangerschap.

Je hoeft dus niet automatisch te stoppen met werken omdat je zwanger bent. Alles hangt af van je gezondheidstoestand en de aanpassingsmogelijkheden van je werkpost.

Opschorting van je loon

Als je volledig moet stoppen met werken, wordt je arbeidsovereenkomst opgeschort. Je krijgt dus ook geen loon meer uitbetaald. Je maakt daarentegen wel aanspraak op een werkverwijderingsuitkering van je ziekenfonds.

Er zijn twee mogelijke situaties:

  • Bij gedeeltelijke werkverwijdering: voer je een aangepast werk uit met loonverlies, dan krijg je een vergoeding die gelijk is aan 60% van het verschil tussen je oorspronkelijke brutoloon en je nieuwe brutoloon. Heb je twee jobs en moet je er eentje verlaten, dan krijg je een vergoeding die gelijk is aan 60% van het brutoloon van de baan die je verlaat.
  • Bij volledige werkverwijdering: je krijgt een vergoeding die gelijk is aan 78% van je dagelijks brutoloon vanaf de eerste dag van werkverwijdering tot de zesde week voorafgaand aan de verwachte datum van je bevalling.

Je krijgt ook een vergoeding in geval van volledige werkverwijdering na je moederschapsrust.

Je was zelfstandig voordat je moest stoppen met je werk als loontrekkende

Als de adviserend arts van je ziekenfonds het toestaat, mag je je zelfstandige activiteit blijven uitoefenen.

Opgelet! Je werkverwijderingsuitkeringen worden dan verlaagd om rekening te houden met het inkomen uit je zelfstandige activiteit.